TDK 2018 - Szarvas

 

TDK Konferencia Szarvason – 2018

 

A Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar 2018-ban

 

november 14. (szerda) 13 órától

 

rendezi a Tudományos Diákköri Konferenciát, a Tessedik Campuson

(Szarvas, Szabadság u. 1-3.)

 

Fontos határidők:

Jelentkezés: 2018. október 31.-ig,

TDK dolgozatok leadása: 2018. november 5.-ig lehetséges.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Géppel kitöltött és aláírt Jelentkezési lap + nyilatkozat (1. melléklet)

Max. 1 oldalas Összefoglaló (2. melléklet)

 

Jelentkezni személyesen, a fenti dokumentumok leadásával, Dr. Ribács Attila KTGT elnöknél lehet (Tanügyi épület, III. emelet 319.)

 

A TDK dolgozatot elektronikusan (PDF) a ribacs.attila@gk.szie.hu e-mail címre, továbbá papír alapon is, spirállal összefűzve, 1 példányban kérjük benyújtani.

 

A TDK dolgozat formai követelményei:

Címlap a 3. melléklet szerint.

A dolgozat terjedelme nem lehet 30 oldalnál kevesebb és 50 oldalnál több. A terjedelembe MINDEN (mellékletek, de még a címlap is) beletartozik. Oldalméret A4.

Az egész dolgozat 1 fájl, amelynek mérete PDF-ben (!) nem lehet 10 MB-nál több.

Minden margó 2,5 cm. Times New Roman betűtípus, 12 pt betűméret, 1,5 sorköz.

Egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a Szakdolgozati útmutató az irányadó.

Ha az Útmutató által javasolt tagolás adott témában nehezen értelmezhető, erőltetett, úgy – a konzulenssel egyeztetve – más tagolás is alkalmazható.

A dolgozatot az aláírt Hallgatói nyilatkozattal kell lezárni (4. melléklet), ami lehetőleg külön lapra kerüljön. Ha ez a terjedelmi korlát (50 oldal) túllépését okozná, akkor az 50. oldal alján kell elhelyezni. A PDF változatba is aláírt (szkennelt) nyilatkozat szükséges.

Az Útmutató által előírt Konzulensi nyilatkozat és Konzultációs lap nem része a TDK dolgozatnak.

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                               
 

Szervezeti egység: 

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas