TDK 2017 - Szarvas

 

TDK Konferencia Szarvason
 
 
A Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar  
Tudományos Diákköri Konferenciát rendez a Tessedik Campuson.
 
A konferencia időpontja: 2017. november 30. (csütörtök) 13 óra
 
Jelentkezési határidő: 2017. november 3.
 
A konferenciára jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és az összefoglaló leadásával lehet. 
 
Az egyoldalas összefoglalókat a mellékelt mintának megfelelően, a formai követelmények pontos betartásával kell elkészíteni és Word formátumban a ribacs.attila@gk.szie.hu e-mail címre beküldeni.
 
A jelentkezési lapokat – a konzulenssel is aláíratva! – a 319. irodában kérjük leadni.
 
A TDK dolgozatok leadási határideje 2017. november 10.
 
A dolgozatot elektronikus verzióban (PDF fájl, e-mailben) és nyomtatva is (spirállal összefűzve, 1 példányban) kérjük benyújtani! 
 
TDK dolgozatok formai követelményei (OTDK elvárások):
 
A dolgozat terjedelme nem lehet 30 oldalnál kevesebb vagy 50 oldalnál több. A terjedelembe MINDEN (mellékletek, de még a címlap is) beletartozik. Oldalméret A4.
Az egész dolgozat 1 fájl, amelynek mérete PDF-ben (!) nem lehet 10 MB-nál több. 
Minden margó 2,5 cm. Times New Roman betűtípus, 12 pt betűméret, 1,5 sorköz.
 
Minden egyéb formai, szerkezeti vonatkozásban a Szakdolgozati útmutatót kell követni (a kari honlapon megtalálható).
 
Mellékletek:
 
Jelentkezési lap, Összefoglaló minta 
 
 
Szarvas, 2017. október 27.
 
 
Dr. Gombos Béla
főiskolai docens
 
Dr. Ribács Attila
főiskolai docens
 
 

                                                                                                                                                               
 

Szervezeti egység: 

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas