Műszaki menedzser alapszak

A képzés ideje: 7 félév

A végzettség megnevezése az oklevélben: „Műszaki menedzser”

Választható szakirányok:
  • logisztika
  • informatika

A képzési cél: műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában a műszaki menedzserek képesek, illetve alkalmasak: műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére; információ menedzselésére; emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására; a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlatot kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.
 

Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas