A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 2019. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 
 
A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET
2019. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) 2017-ben Öntözési Különdíjat alapított a
szakoktatás területén elért kimagasló eredmények díjazására. 2019-ben ismét meghirdetjük a
pályázati lehetőséget.
Az Öntözési Különdíj alapításának célja, hogy olyan témák kidolgozására ösztönözze a
közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat, amelyek az öntözés elméleti és gyakorlati
kérdéseivel, az öntözéstechnikával, tervezéssel, az öntözéses gazdálkodással,
az öntözés közgazdasági elemzésével, továbbá az integrált vízgazdálkodás feladataival foglalkoznak.
 
Diplomadolgozatukat, szakdolgozatukat vagy Tudományos Diákköri Dolgozatukat
(továbbiakban: TDK), valamint PhD disszertációjukat magas színvonalon,
tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék el.
Díjazásban részesíthető - tágabb értelemben - az öntözésfejlesztéssel, a vízgazdálkodással
és a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar közép- és felsőoktatási intézményben
készített, magyar, vagy idegen nyelvű dolgozat, diplomamunka, szakdolgozat vagy TDK
dolgozat, minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka,szakdolgozat.
 
A pályázatra a
2018. december 1-től 2019. november 30-ig
terjedő időszakban elkészített
és megvédett diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat nyújtható be az alábbi kategóriákban:
 
 középfokú szakképzés ideje alatt készült dolgozat,
 felsőfokú szakképzés (BA) záró dolgozat,
 alapképzés (BSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat,
 mesterképzés (MSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat,
 szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés): dolgozat,
 doktori képzés (PhD): doktori értekezés.
 
 
 
A pályázathoz mellékelni kell:
 a dolgozatot elektronikus [word vagy pdf] formában,
 a jelentkezési lapot,
 az oktatási intézmény nyilatkozatát,
 pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
A pályázat mellékletei (Jelentkezési lap, Nyilatkozat) az Egyesület honlapjáról illetve az
alábbi QR kódról (www.moe.hu) tölthető le.
Az Öntözési Különdíj könyvutalvánnyal és oklevéllel jár, kategóriánként 1-1 díj kerül
kiosztásra. Egy-egy kategórián belül a második helyezett is díjazható, ebben az esetben a
második helyezett szintén könyvutalványt és oklevelet kap.
A nyertes pályázók – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar
Öntözési Egyesület tagságát, illetve – amennyiben már az Egyesület tagjai voltak – egy évig
tagdíjmentességet élveznek.
A pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) és a díjazott diplomamunkák szerzői
munkájuk rövid összefoglalását az Egyesület www.moe.hu honlapján, teszi közzé.
Az Öntözési Különdíj átadása a Magyar Öntözési Egyesület éves konferenciáján történik,
amely minden év február hónapjában kerül megrendezésre Budapesten.
Bármilyen további kérdés esetén információt nyújt Kerezsi György (e-mail cím:
kerezsi.gyorgy@ovki.naik.hu), az Egyesület titkára.
Köszönettel vesszük és tisztelettel kérjük, hogy a pályázati felhívásunkat minden érintett
megismerje.
Szarvas, 2019. 10. 08.
Magyar Öntözési Egyesület Elnöksége
Szervezeti egység: 
Kategória: 

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas