A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET 2018. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 
A MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLET
 
2018. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
 
A Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) 2017-ben Öntözési Különdíjat alapított a szakoktatás területén elért kimagasló eredmények díjazására.
2018-ban ismét meghirdetjük a pályázati lehetőséget.
Az Öntözési Különdíj alapításának célja, hogy olyan témák kidolgozására ösztönözze a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat,
amelyek az öntözés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, az öntözéstechnikával, tervezéssel, az öntözéses gazdálkodással, az öntözés közgazdasági elemzésével,
továbbá az integrált vízgazdálkodás feladataival foglalkoznak.
Diplomadolgozatukat, szakdolgozatukat vagy Tudományos Diákköri Dolgozatukat (továbbiakban: TDK), valamint PhD disszertációjukat magas színvonalon,
tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék el.
Díjazásban részesíthető - tágabb értelemben - az öntözésfejlesztéssel, a vízgazdálkodással és a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar közép- és felsőoktatási intézményben készített,
magyar, vagy idegen nyelvű dolgozat, diplomamunka, szakdolgozat, vagy TDK dolgozat, minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka, szakdolgozat.
A pályázatra a 2017. december 1-től 2018. november 30-ig terjedő időszakban elkészített és megvédett diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat nyújtható be az alábbi kategóriákban:
 
 középfokú szakképzés ideje alatt készült dolgozat
 
felsőfokú szakképzést (BA) záró dolgozat
 
alapképzés (BSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
 
 mesterképzés (MSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
 
szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés): dolgozat
 
 doktori képzés (PhD): doktori értekezés
 
Szervezeti egység: 
Kategória: 

Legfrissebb

© 2020, Ontozési és Vizgazdálkodási Intézet, Szarvas