Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és feldolgozó

A cél korszerű ökológiai, agronómiai, műszaki és menedzsment ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik az alábbi tevékenységek végzésére alkalmasak: 

  • A gyógy- és fűszernövények termesztésének tervezése, a termesztéstechnológia munkafolyamatok végzése, irányítása és ellenőrzése. 
  • A gyógy- és fűszernövények átvételének, elsődleges (primer) feldolgozásának, tárolásának szervezése és irányítása. 

A képzés fő tanulmányi területei

 

Alapismereti képesség – fejlesztő modulok 

alkalmazott kémia, növénytan-növényélettan, agrometeorológia és vízgazdálkodás, agroökológia és termőhely ismeret, számítástechnikai alapismeretek, alkalmazott matematika és statisztika, kommunikációs technika, idegen nyelv.
 

Szakmai modulok 

talajtan és agrokémia, földműveléstan alapjai, műszaki ismeretek és géptan, növényvédelem, szántóföldi növénytermesztési alapismeretek, vadon termű gyógynövények és gyűjtése, gyógy- és fűszernövény termesztés, gyógy és fűszernövény feldolgozás és minőségbiztosítás, fitoterápia alapjai, gyógy és fűszernövények drogismerete és forgalmazása, vállalkozási ismeretek, marketing, EU ismeretek és pályázatok, jogi ismeretek, pénzügy és számvitel. 
 

Kiegészítő, választható modulok 

táj- és környezetvédelem, biotermesztés alapjai, szárazvirág termesztés, évelő dísznövény ismeret 
 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó a korszerű ökológiai, agronómiai, műszaki és menedzsment ismeretek birtokában az alábbi tevékenységeket végezheti: 
  • A gyógy- és fűszernövények termesztésének tervezése, a termesztéstechnológia munkafolyamatok végzése, irányítása és ellenőrzése. 
  • Nagyobb méretű gazdasági társaságoknál, szövetkezeteknél, kereskedő és forgalmazó vállalkozásoknál, beosztottként szervezési feladatok önálló végzése. 
  • Különböző gyógy- és fűszernövény termékek piacának, értékesítési lehetőségeinek feltárása, majd a termékek piacra jutásának szervezése és bonyolítása. 
  • A gyógy- és fűszernövények átvételének, elsődleges (primer) feldolgozásának és tárolásának szervezése és irányítása. 
  • Gyógynövénytermesztő, felvásárló, 
  • Átvevőhely-kezelő, 
  • Gyógy- és fűszernövény értékesítési- és kereskedelmi ügyintéző
Szervezeti egység: 
Tessedik Campus

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas